Aanbod

Aanbod

Herken je dat als ouder, opvoeder of professional dat de jeugdige meer last heeft van:

 • boze buien
 • concentratieproblemen
 • spontane huilbuien
 • terugtrekgedrag
 • emoties die moeilijk worden geuit
 • opstandig gedrag.

Is er mogelijk onlangs een gebeurtenis in de omgeving van de jeugdige geweest die in het teken stond van verlies en rouw? Wist je namelijk dat de genoemde uitingen ontstaan kunnen zijn ten gevolge van een verlieservaring die doorgemaakt is?

Zou jij als ouder, opvoeder of professional graag meer inzichten en handvaten willen ontvangen over hoe je jeugdigen kan ondersteunen en begeleiden in het proces van verlies en rouw?

Neem dan deel aan één van de volgende lezingen, workshops of online cursussen die ik aanbied. Bekijk wat de verschillende lezingen, workshops en online cursussen jouw zouden kunnen bieden en voel welke het beste bij je past. Wie weet dat ik jou dan mag verwelkomen en jou meer mag gaan vertellen over verlies en rouw bij jeugdigen.

Workshoplezing 'Verlies en Rouw'

Op het moment dat men spreekt over verlies, wordt er veelal direct gedacht aan overlijden en dood. Verlies heeft echter niet altijd betrekking op dood. Verlies kan namelijk op veel meer manieren plaatsvinden. In deze workshoplezing ga ik daarom in op de verschillende verlieservaringen die in het leven voorbij kunnen voorkomen.

Ik ga vooral in op wat rouw en verlies is bij kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Je kunt verwachten dat je antwoorden krijgt op vragen als: Hoe weet je of een kind rouwt en steun nodig heeft? Op welke manier geef je dan steun aan het kind? Als het kind oud genoeg is om te praten, hoe ga je dan het gesprek aan met een kind dat net een verlieservaring heeft meegemaakt? En wat zou je kunnen doen wanneer het kind wel gevoelens en emoties laat zien ten gevolge van een verlieservaring, maar hier niet over wil of kan spreken?

Naast antwoord op deze vragen, krijg je tijdens deze workshop uiteraard ook een aantal handvatten aangereikt die je kan inzetten om een gesprek te beginnen met kinderen. Zo ontvang je een aantal creatieve ideeën die als ondersteunend ingezet kunnen worden als praten over verlies niet vanzelf gaat. Deze ga je ook zelf ervaren tijdens de workshoplezing zodat je exact weet hoe je de activiteit kunt gaan uitvoeren en wat de impact kan zijn.

Deze workshoplezing biedt je inzichten in het verlies- en rouwproces van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Daarnaast biedt deze workshoplezing je een drietal handvatten die je kunnen helpen om met een kind op een laagdrempelige manier een gesprek aan te gaan over gevoelens en emoties na een verlieservaring.

Deze workshoplezing is geschikt voor ouders, opvoeders en professionals die weinig tot geen kennis hebben over verlies en rouw bij kinderen en hier graag meer kennis over zouden willen opdoen.

 • Inloop vanaf 09.30 uur.
 • Start workshoplezing 10.00 uur.
 • Einde workshoplezing 13.00 uur.
 • Bewijs van deelname
 • Handout van de workshoplezing

De investering voor deze online Workshoplezing bedraagt € 49,-

Omdat deze workshoplezing op meerdere data gegeven wordt, is het belangrijk om even een datum te kiezen die past bij jouw agenda. Klik daarom op die aanmeldbutton die het meest geschikt is betreft datum.

'Verlies & Rouw, wat nou!'

Herken jij één of meer van de volgende gevoelens of emoties bij jeugdigen?

 • Concentratieproblemen
 • Boosheid
 • Angsten
 • Schuldgevoelens
 • Verdriet
 • Onzekerheid

Wist je dat dit zomaar wat uitingen zijn die jeugdigen kunnen laten zien als reactie op een verlieservaring? Echter niet altijd zijn wij hier ons van bewust. Wil jij hier nu meer over leren? Dat kan met deze praktische en inzichtelijke cursus voor onder andere ouders, opvoeders en professionals.

‘Als praten over verlies niet vanzelf gaat’

In het leven hebben we allen te maken met een diversiteit aan situaties waarbij gelachen en gedanst wordt en situaties waarbij er sprake is van verlies waarbij er gehuild wordt en rouw aanwezig is. In beide situaties zijn er gevoelens en emoties die om de hoek komen kijken. In de ene situatie is het gemakkelijker om over deze gevoelens en emoties te praten dan in de andere situaties. Dit geldt ook zeker voor jeugdigen. De één zal sneller praten over zijn gevoelens en emoties, terwijl een ander zijn gevoelens en emoties opkropt en hier geen raad mee weet.

Deze cursus geeft de inzichten en handvatten om te kunnen omgaan met de gevoelens en emoties van een jeugdige in rouw en helpt tevens om een gesprek aan te gaan met een jeugdige in rouw. Op het moment dat je weet welke impact een verlieservaring nu daadwerkelijk kan hebben op een jeugdige en welke gevoelens en emoties dit teweeg kan brengen, kun je veel beter inspelen op wat de jeugdige nodig heeft aan eventuele ondersteuning.

Wat kun je verwachten van deze cursus:

 • Drie maanden toegang tot de online leeromgeving
 • 7 modules met 35 lessen
 • Een werkboek met 22 praktisch uitvoerbare opdrachten

Theorie, tips, handvatten en werkmaterialen die je direct kunt toepassen in situaties van verlies en rouw bij jeugdigen. Deze theorie, tips, handvatten en werkmaterialen zijn vooral gericht op de volgende vragen:

 • Hoe weet je dat een jeugdige rouwt?
 • Hoe ga je om met een jeugdige dat rouwt na een verlieservaring?
 • Hoe ga je een gesprek aan over verlies en rouw met een jeugdige?
 • Op welke manieren kun je antwoord geven op de verschillende vragen die jeugdigen stellen over verlies en rouw?
 • Wat als praten over verlies nog niet vanzelf gaat?

Deze cursus is voor jou, als je meer handvaten wil over het proces van verlies en rouw bij jeugdigen. De cursus is zodanig opgezet dat de opgedane kennis ingezet kan worden voor, tijdens en na verschillende verlieservaringen die jeugdigen meemaken. De cursus zal die handvaten bieden om jeugdigen dusdanig te ondersteunen in het proces van verlies en rouw.

 • Toegang tot een besloten Facebook-groep waarin je al jouw opdrachten van de cursus en al jouw vragen met betrekking tot de cursus kunt stellen.
 • Een afsluitende kennistoets.
 • Aan het einde van de cursus een certificaat als bewijs van deelname.

Basis: € 199,-

Verdieping: € 349,-

'Boeken en creatieve werkvormen'

Wil jij graag leren hoe je een (voor)leesboek in kunt zetten als coachingsmiddel of leermiddel? Volg dan deze cursus ‘Boeken en creatieve werkvormen’. Na deze cursus ‘Boeken en creatieve werkvormen’ weet jij als cursist hoe jij een boek moeiteloos kan opsplitsen in verschillende creatieve werkvormen. Werkvormen die ingezet kunnen worden als een coachingsmiddel of leermiddel voor jeugdigen.

 • Jij weet na het einde van deze cursus het belang van het lezen en/of voorlezen.
 • Jij weet verschillende ontwikkelingsgebieden die gemotiveerd kunnen worden met behulp van een boek.
 • Jij weet hoe je een activiteitenplan op kan stellen voor verschillende creatieve werkvormen en kan deze koppelen aan het verhaal van het boek.
 • Je hebt kennis opgedaan over verschillende creatieve werkvormen en kan deze koppelen aan de verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • Je weet welke impact de verschillende creatieve werkvormen kunnen hebben op de jeugdige.
 • Je kan verantwoorden waarom je welke creatieve werkvorm voor welke jeugdige inzet.

Deze cursus biedt jou:

Een praktisch en direct in de praktijk toe te passen stappenplan voor hoe je een (voor)leesboek in kunt zetten als coachingsmiddel of leermiddel.

Deze cursus is geschikt ouders, opvoeders en professionals die graag meer willen weten over hoe zij meer kunnen halen uit een voorleesboek. Een voorleesboek hoeft namelijk niet alleen maar een voorleesboek te zijn, het kan echt zo ontzettend veel meer zijn. In deze cursus ga je dat ontdekken met behulp van verschillende opdrachten. Na deze cursus zul jij jeugdigen op een andere manier kunnen prikkelen en uitdagen met behulp van een voorleesboek.

Deze cursus is inclusief:

 • Drie maanden toegang tot de cursus, verlenging kan worden bijgekocht.
 • Een handig downloadbaar werkboek met praktische opdrachten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
 • Aan het einde van de cursus een certificaat als bewijs van deelname.
 • En tot slot, toegang tot een besloten Facebook-groep waarin je al jouw vragen met betrekking tot de cursus kunt stellen

De investering voor deze cursus bedraagt;

 • € 349,-

'Meer kapot dan lief!'

Deze cursus behandeld het thema pesten en tevens de impact die het kan hebben.

In mijn  werk als pedagogisch medewerkster krijg ik nog vaak genoeg te horen dat de kinderen op de opvang elkaar plagen. Wanneer ik dan met de kinderen een gesprek heb over hetgeen er is gebeurd en kijk naar de definities van plagen en pesten, dan is het naar mijn mening juist zo dat in sommige gevallen het plagen al meer neigt naar pesten. Juist om die reden vind ik het van belang om de definitie uit te leggen. Van daaruit is een stap te maken naar een duidelijke uitleg over de waarneembare kenmerken in het gedrag van een pester en een gepeste en de uiteindelijke gevolgen van pesten.

In deze cursus blikken we eerst terug op de basis. Vele lessen die behandeld zijn in de basis, zullen ook in deze verdieping terugkomen. Het is namelijk belangrijk dat je goed op de hoogte bent van het verschil tussen plagen en pesten.

Zodra je dan eindelijk het verschil kunt herkennen tussen plagen en pesten, valt het jou geregeld op dat bij sommige jeugdigen het gedrag moeilijk te corrigeren is en het pesten aanhoudt, wat heeft dit dan voor gevolgen? Ergens weet je wel dat dit gevolgen met zich meebrengt voor de gepeste, maar hoe zit dat nu precies?

De grootste impact die we kennen ten gevolge van steeds terugkerend pestgedrag is suïcide. In deze verdieping besteden we hier dan ook uitgebreid aandacht aan.

Wat kun je verwachten van de verdieping:

 • Drie maanden toegang tot de online leeromgeving
 • 9 modules met 24 lessen
 • Een werkboek met 7 praktisch uitvoerbare opdrachten

Deze cursus biedt jou:

 • Inzichten in het verschil tussen plagen en pesten
 • Een overzicht van de gedragingen die jeugdigen laten zien wanneer zij gepest worden of pesten
 • Een overzicht van de gedragingen die jeugdigen laten zien wanneer zij te maken hebben met suïcidale gedachten ten gevolge van pesten

Deze cursus is geschikt voor jou, als je meer wil weten over het onderwerp plagen en pesten. En als je meer wil weten over wat de impact is van plagen en pesten op een jeugdige op de langere termijn.

Deze cursus is inclusief:

 • Aan het eind van de cursus een toets om je kennis te testen
 • Aan het einde van de cursus een certificaat als bewijs van deelname
 • Toegang tot een besloten Facebook-groep waarin je al jouw vragen met betrekking tot de cursus kunt stellen

Basis: € 139,-

Verdieping: € 249,-