Van Rups tot Vlinder: ‘Als praten over verlies niet vanzelf gaat’.

In ons leven krijgen we allemaal vroeg of laat te maken met een vorm van verlies. Iedereen ervaart deze op een andere manier.

Van Rups tot Vlinder is er voor ouders, opvoeders en professionals die meer willen weten over verlies en rouw bij jeugdigen.

Van Rups tot Vlinder biedt lezingen, workshops en online cursussen aan ouders, opvoeders en professionals over verlies en rouw bij jeugdigen en en over de impact van plagen en pesten op jeugdigen.

Wanneer er gesproken wordt over verlies, kan het onder andere gaan om:

Gezondheid: Ziekte betekent soms afscheid nemen van het oude leven (school, sport, etc.).

Identiteit: Vragen als wie ben ik, waar sta ik voor en wat wil ik? Vragen waar veel gepeste jeugdigen mee te maken kunnen krijgen.

Een naaste/huisdier: Een (groot)ouder, broertje of zusje, een goede vriend(in), een huisdier, etc.

Bij Van Rups tot Vlinder wordt iedere jeugdige gezien als een rups in ontwikkeling. Wanneer er teveel belastende ervaringen op hun pad komen, is naar buiten treden niet altijd even gemakkelijk. Het liefst trekken zij zichzelf dan terug in hun eigen en veilige cocon.

Van de buitenwereld willen zij op die momenten niets weten, wat heel begrijpelijk is. Van Rups tot Vlinder biedt middels lezingen, workshops en online cursussen handvatten aan ouders, opvoeders en  professionals aan over hoe verlies en rouw werkt voor een jeugdige en hoe hiermee om te kunnen gaan.

Leer hoe je jeugdigen kunt ondersteunen en begeleiden bij het openen van hun cocon met behulp van eigen aanwezige krachten en help hen hun eigen sterke kwaliteiten (her)ontdekken, zodat zij uit kunnen vliegen als de krachtige vlinder die diep in hen verborgen zit.’

-Jennifer Weerman-