Scherm van verdriet

Of Inloggen om je betaalde cursussen te doorlopen.

Na het doorlopen van deze basiscursus ‘Scherm van verdriet’ heb je die inzichten opgedaan over verlies en rouw die nodig zijn om te herkennen dat een kind of jongere ondersteuning of begeleiding behoeft vanwege een verlieservaring. Na het doorlopen van deze basiscursus ‘Scherm van verdriet’ heb je die handvatten ontvangen hoe je kan omgaan met een kind of jongere voor, tijdens en na verschillende verlieservaringen.

Wil je toch meer de verdieping in? Dan is binnenkort de verdiepingscursus te volgen.

Modules