Van Rups tot Vlinder: ‘Als praten over verlies niet vanzelf gaat’.

In ons leven krijgen we allemaal vroeg of laat te maken met een vorm van verlies, iedereen ervaart deze verliezen anders.

Van Rups tot Vlinder biedt hulp aan ouders/verzorgers bij de ondersteuning en begeleiding van hun jongere in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar voor, tijdens en na verschillende  verlieservaringen, zodat het praten over een verlies vergemakkelijkt wordt.

flowers-background-butterflies-beautiful-87452

Wie help ik?

Van Rups tot Vlinder biedt ondersteuning en begeleiding aan jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar voor, tijdens en na verschillende verlieservaringen.

Daarnaast helpt Van Rups tot Vlinder ouders/verzorgers bij de ondersteuning en begeleiding van hun jongere in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar voor, tijdens en na verschillende verlieservaringen.

flowers-background-butterflies-beautiful-87452

Waarbij help ik?

Van Rups tot Vlinder ondersteunt en begeleid bij de volgende vormen van verlies:

Gezondheid: Ziekte betekent immers soms afscheid nemen van het oude leven (werk, sport, etc.).
Identiteit: Vragen als wie ben ik, waar sta ik voor en wat wil ik?, vragen waar veel gepeste jongeren mee te maken krijgen.
Een naaste: Een (groot)ouder, broertje of zusje, of een goede vriend(in), etc.

flowers-background-butterflies-beautiful-87452

Hoe help ik?

Van Rups tot Vlinder biedt jongeren ondersteuning en begeleiding door gesprekken te voeren, gecombineerd met creatieve werkvormen als kleien, tekenen, schilderen, schrijven en wandelen. Daarnaast bied ik de mogelijkheid tot deelname aan lotgenotengroepen.

Ouders/verzorgers wordt deze ondersteuning en begeleiding geboden door middel van lezingen en workshops waarin de nodige handvatten aangereikt worden hoe om te kunnen gaan met een jongere in rouw.

flowers-background-butterflies-beautiful-87452

Waarom help ik?

De ondersteuning en begeleiding bied ik zodat klachten die kunnen ontstaan ten gevolge van het verlies zoals concentratieproblemen, boosheid, angsten, schuldgevoelens, verdriet en onzekerheid of psychosomatische klachten (hoofdpijnen en buikpijnen) grotendeels voorkomen of verminderd kunnen worden.

De creatieve werkvormen worden zo ingezet dat eigen krachten ontdekt kunnen worden, waardoor inzichten verkregen worden hoe anders om te gaan met gevoelens en emoties. Deze eigen krachten wijzen jou de weg naar de handvatten die je in kan zetten op momenten dat het even wat moeilijker is in je leven.’

Bij Van Rups tot Vlinder wordt iedere jongere gezien als een rups in ontwikkeling. Wanneer er teveel belastende ervaringen op je pad komen, dan trek je jezelf terug in je cocon. Van de buitenwereld wil je dan niets weten. De rups kan kiezen om in zijn cocon te blijven zitten of zich te ontwikkelen met al zijn eigen krachten tot een sterke en krachtige vlinder. Wanneer er teveel belastende ervaringen op je pad zijn gekomen is naar buiten treden niet altijd even gemakkelijk. Bij Van Rups tot Vlinder help ik je om jouw cocon te openen en om je eigen krachten en kwaliteiten weer te zien, zodat je dan kunt uitvliegen als een vlinder.’

-Jennifer Weerman-

Het liefst hopen we uiteraard dat het verdriet van verlies ons bespaard blijft. De waarheid is vaak anders, afscheid nemen hoort nu éénmaal bij het leven. Gelukkig zijn er prachtige manieren om jongeren te ondersteunen en te begeleiden bij de verschillende soorten van verlies en rouw.

Van Rups tot Vlinder onderzoekt samen met jou welke vorm van ondersteuning en begeleiding het beste bij je jongere aansluit zodat handvatten kunnen worden aangereikt hoe om te kunnen gaan met gevoelens en emoties na een verlies.

GRATIS E-BOOK

‘ONTVANG 3 CREATIEVE WERKVORMEN DIE JE INZICHTEN KUNNEN GEVEN OVER HOE JE OMGAAT MET GEVOELENS EN EMOTIES BEHOREND BIJ VERLIES EN ROUW’